Sözlükte "yönerge" ne demek?

1. Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst orunlardan alt orunlara ve örgütlere ya da üst aşamadakilerden astlara verilen buyruk, talimat, direktif.

Yönerge kelimesinin ingilizcesi

n. directive, instruction, prescription